Pirkimo sąlygos

 • Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (taisyklės) dule.lt elektroninėje parduotuvėje 1. Bendrosios nuostatos. 1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis arba Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Laskana, įmonės kodas 300056393, PVM kodas LT100001260318, adresas Dominikonų 8, Raseiniai, telefonas +370 61026005, el. paštas kokybelaskana@gmail.com) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu dule.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikoma Sutartis, kuri įsigalioja užsakymo pateikimo metu.

  1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

  1.4. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

  1.7. Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktų prekių nuotraukos yra tik prekių pavyzdžiai, kurie tam tikrai atvejais gali skirtis nuo Pirkėjo užsakomų prekių.

  2. Asmens duomenų apsauga.

  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

  2.1.1. užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

  2.1.2. nesiregistruodamas el. parduotuvėje.

  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis.

  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip prieš (5) penkias darbo dienas iki prekės pristatymo ar perdavimo kurjeriams dienos.

  3.3. Pirkėjui atsisakius sutarties 3.2. punkte nustatyta tvarka, sumokėti už užsakymą pinigai bus grąžinti pirkėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų, atskaičiavus perlaidų mokesčius.

  3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą.

  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti galiojančių teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu kai Pirkėjas užsakė prekių pristatymą.

  4.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekes Pirkėjui atvykus į Pardavėjo nurodytą pardavimo vietą, kai Pirkėjas neužsakė prekių pristatymo.

  4.6. Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik apmokėjus sutartą prekių kainą.

  4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių ar žaliavų atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

  5. Prekių užsakymas, gamyba, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.

  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

  5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  5.4.1. Pinigų pervedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Pirkėjui patogiausiu būdu: savarankiškai prisijungęs prie savo banko internetinės bankininkystės sistemos ir atlikęs pervedimą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą arba nuvykęs į pasirinktą banko skyrių ir atlikęs pervedimą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.

  5.4.2. naudodamas Paysera.lt (Mokėjimai.lt).

  5.4.3. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kai atsiskaitymas vyksta Pardavėjo prekybos vietoje arba pristačius prekes Pirkėjui.

  5.5. Pirkėjas užsakęs prekes su pristatymu įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (išskyrus apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele Pardavėjo parduotuvėje), nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

  6. Prekių pristatymas.

  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir gavėjo duomenis. Pardavėjas gali paprašyti papildomos informacijos reikalingos pristatymui.

  6.2. Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo dienos laikas yra orientacinis ir gali skirtis nuo faktinio, bet kuriuo atveju Pardavėjas stengsis pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu laiku.

  6.3. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją – gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.

  6.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

  6.5. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

  6.6. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus saugoma pas Pardavėją. Greitai gendančių prekių saugojimo terminas yra 1 (viena) diena, kitų prekių 7 (septynios) dienos. Per šį terminą Pardavėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo pardavimo vietoje. Po šio termino Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

  7. Prekių kokybės garantija.

  7.1. Prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

  7.2. Pardavėjas negarantuoja, kad užsakytos prekės bus identiškos parodytoms nuotraukoje. Prekės tam tikrais atvejais gali skirtis savo spalva, forma, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis.Visi audiniai yra matuojami ES sertifikuotomis ir metrologiškai patikrintomis matavimo priemonemis,tačiau klientas formuodamas užsakymą supranta,kad del audiniu fizikiniu savybiu,matuojant skirtingomis matavimo priemonemis rankiniu budu,yra galimybė gauti skirtingus matavimo rezultatus.Galima paklaida +-5%.

  7.2.1.Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

  7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

  8. Prekių grąžinimas ir keitimas

  . 8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

  8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) (išskyrus negrąžinamas prekes ir tos, kurios pagamintos arba atkirptos pagal Pirkėjo individualų užsakymą), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti Pardavėjui arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.

  8.2.1.Kokybiški audiniai, nekeičiami. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas

  8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

  8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę (išskyrus negrąžinamas prekes ir tos, kurios pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą), Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama visa už prekes sumokėta kaina.

  8.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami pirkėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  9.2. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija.

  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir kontaktais.

  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės nurodytais telefonais arba Pardavėjo el. pašto adresais.

  10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  11. Ginčų sprendimas

  11.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu kokybelaskana@gmail.com.

  11.2. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

  12. Baigiamosios nuostatos.

  12.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis geros praktikos principais ir teisės aktais.

  12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.